Stiens | straatinfo

Stiens info site

Nieuws en informatie over Stiens.

 

112 meldingen

Over Stiens

Stiens is een dorp en de hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel, provincie Friesland.
Stiens telt ongeveer 7640 inwoners en ligt aan de provinciale weg N357 ten noorden van de stad Leeuwarden. Onder het dorp Stiens vallen ook de buurtschappen Tichelwurk, Hoarne en Truerd.
De socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra groeide op in Stiens, alwaar zijn vader de ontvanger der belastingen was. Troelstra was ook een bekende Friestalige schrijver en dichter.
Stiens heeft drie basisscholen. CBS de Sprankel, OBS de Twilling en OBS de Jint

Gelegen in: Friesland, Nederland
Bekende personen geboren in Stiens: Marije Cornelissen
Bron(nen):
freebase.com/m/06n81p , wikipedia.org, wikipedia.org